IX edycja Powiatowego Konkursu „Z ekologią za pan brat”

6 marca 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się IX Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko – Sędziszowski i pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko – Sędziszowski. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 43 uczniów z 10 szkół powiatu ropczycko- sędziszowskiego. Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Wyniki w kategorii wiedza  ekologiczna:

I miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – Michał Mielniczuk

II miejsce – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce – Hubert Drozd

III miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – Andrzej Oleś i Natalia Mazur – uczennica Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej .

Wyniki w kategorii konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej:

I miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Iwierzycach – Michał Chrzan

II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. – Katarzyna Medygrał

III miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Broniszowie – Camila Owczarska

Serdecznie  dziękujemy opiekunom za zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, który serdecznie dziękuje pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury. 

publikacja: 12-03-2020 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.