Podsumowanie projektu Erasmus w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

We wtorek 25. lutego w auli Zespołu Szkół odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszego z czterech wyjazdów w ramach projektu Empower your future through Erasmus+ work experience.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół pan Mariusz Pilch oraz Wicedyrektor Tomasz Wojnarowski. Podczas uroczystości Dyrektor podziękował organizatorom projektu i opiekunom: pani Joannie Dorobie i panu Karolowi Zagórskiemu za wszelkie wysiłki, które umożliwiły tak licznej grupie uczniów udział w projekcie i odbycie zagranicznych praktyk. Dyrektor pogratulował wszystkim uczestnikom zdania egzaminu z języka hiszpańskiego oraz wręczył międzynarodowe certyfikaty Europass.
Projekt Empower your future through Erasmus+ work experience umożliwia 64 uczniom Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach wyjazd na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii, połączone z intensywnym kursem języka hiszpańskiego, zajęciami kulturowymi oraz zwiedzaniem. Całkowita wartość projektu to kwota blisko 150 tysięcy euro.

 

F88032DF-4B4D-45E2-A162-75492BC0142C

14C237F0-6AA0-4A20-8262-F988DDF5B06A

publikacja: 02-03-2020 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.