Kardynał Adam Kozłowiecki oraz inni polscy misjonarze w Afryce

Tematyka życia i pełnienia posługi misyjnej polskich misjonarzy w Afryce stała się motywem przewodnim wystawy zorganizowanej w bibliotece Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Impulsem do zorganizowania ekspozycji stało się ogłoszenie przez papieża Franciszka października 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Włączając się w obchody, czytelnia w okresie od 07.10. do 30. 10. 2019 r. stała się miejscem, w którym można było obejrzeć wystawę plansz wypożyczoną z Muzeum im. Kard. A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej oraz bogatą kolekcję zdjęć i przedmiotów pochodzących z Afryki udostępnioną przez rodzinę misjonarza z Ropczyc - ks. Antoniego Sokołowskiego. Ekspozycja prezentowała materiały dotyczące życia i działalności misjonarskiej kardynała-jezuity Adama Kozłowieckiego, jednego z najbardziej zasłużonych apostołów Afryki na ziemi zambijskiej w XX wieku oraz bardzo bogate zbiory ks. Antoniego Sokołowskiego. Były to afrykańskie obrazy zwane batikami, rzeźby z brązu i drzewa hebanowego, przedmioty domowego użytku, biżuteria, tradycyjne ubiory, instrumenty, owoce, kwiaty, afrykańska korespondencja. Całość uzupełniała niezliczona ilość fotografii przedstawiających tak życie mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej, jak i pracę ks. Antoniego, który jako misjonarz już blisko 25 lat sprawuje swoją posługę duszpasterską. Obraz misjonarskiego życia dopełniały informacje zaczerpnięte z książki Chętni i pomocni opowiadającej o pracy innych polskich misjonarzy m.in. ks. Adama Pergóła proboszcza misji w Mpunde Zambia kontynuującego dzieło nieżyjącego już kardynała Adama Kozłowieckiego oraz z czasopisma Misyjne Drogi.

Bogata i niecodzienna ekspozycja przyciągnęła do biblioteki ogromną liczbę zwiedzających. Oprócz uczniów Liceum i Zespołu Szkół w Ropczycach oglądających eksponaty w ramach lekcji religii lub godzin wychowawczych, bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 1 w Ropczycach, oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wiele indywidualnych osób.

Dal wszystkich grup zwiedzających wystawę były prowadzone prelekcje na temat życia rodzinnego, powołania zakonnego, czasów obozowych (Auschwitz, Dachau), a także przeżyć osobistych oraz działalności duszpasterskiej, społecznej i politycznej Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Prezentowały eksponaty, a na podstawie zdjęć opowiadały o życiu afrykańskich tubylców oraz opisywały pracę ks. Antoniego Sokołowskiego i innych polskich misjonarzy poświęcających swoje życie i nierzadko zdrowie, by na terenach misyjnych różne grupy etniczne i religijne żyły w pokoju i razem budowały społeczeństwo, kierujące się wartościami ludzkimi i duchowymi.

Wszystkim zwiedzającym dziękujemy za zainteresowanie naszą wystawą i pozytywne, budujące wpisy w księdze odwiedzin. Ponadto wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu tejże ekspozycji, a w szczególności pani Katarzynie Cesarz pracownikowi Muzeum im. Kard. Adama Kozłowieckiego za udostępnienie wystawy oraz rodzinie ks. Antoniego Sokołowskiego za wypożyczenia cennych eksponatów i zdjęć. Bez Was nigdy nie zorganizowałybyśmy tej wystawy.

Organizatorki wystawy: Lucyna Sokołowska i Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh

publikacja: 12-11-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.