Powiat Ropczycko – Sędziszowski podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 16 lipca 2019 roku Wojewoda Podkarpacki podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie  dotyczy realizacji zadania p.n.: „Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej  i Nr 1361 R Dworcowej w Ropczycach”.  Z ramienia Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego umowę podpisali Starosta Ropczycko – Sędziszowski Pan Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pani Bernadeta Frysztak oraz Skarbnik  Powiatu. Planowany koszt realizacji inwestycji to 3,2 mln złotych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie wynosić będzie 1  595 843,00 zł.

W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

publikacja: 24-07-2019 , aktualizacja: 24-07-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.