Instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W załączeniu baza teleadresowa instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych udzielających pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

- Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
- Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.
- Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
- Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
- Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
- Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Osoby nadzorujące i koordynujące 2.pdf- I

OIK 2.pdf-I

OP 2.pdf-I

PIK PK 2.pdf-I

PKE 2.pdf-I

PPT 2

SOW 2.pdf-I

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.xlsx -I

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.xlsx-I

publikacja: 02-07-2019 , aktualizacja: 03-07-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.