Tematyka rolnictwa na VII Sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W dniu 25 kwietnia 2019 roku, podczas VII Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, rozmawiano m. in. o szansach i wyzwaniach lokalnego rolnictwa i obszarów wiejskich.
Z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie udział wziął Z-ca Prezesa  - Pan Tomasz Nowakowski. Jego wystąpienie dotyczyło informacji w zakresie nowych możliwości programowych i finansowych dla rolników prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawił także efekty wdrażania przez ARiMR programów pomocowych.
Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, radni Rad Gmin i Miast z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, interesowało uproszczenie biurokracji związanej z otrzymywaniem dopłat do działalności gospodarczej i skrócenie terminu oczekiwania na otrzymanie dotacji. 
W dalszej części wystąpienia Pan Prezes zachęcał do kontaktu z Agencją i wykorzystanie szansy na inwestycje jakie stwarzają dla rolników aktualne programy. Wyraził także wolę dalszych spotkań i rozmów w celu rozwiązywania aktualnych problemów.

publikacja: 26-04-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.