Porozumienie o współpracy z Politechniką

10 kwietnia w murach Politechniki Rzeszowskiej zostało podpisane porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Agro-Technicznych. W ramach porozumienia uczelnia obejmie honorowym patronatem klasy technikum informatycznego, które będą nosić nazwę klasy politechnicznej. Pod umową określającą warunki współpracy w zakresie działalności edukacyjnej podpisali się dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej oraz Pani Dyrektor Agnieszka Mazur.

Współpraca oparta będzie m. in. na spotkaniach merytorycznych, wymianie doświadczeń i udziale nauczycieli naszej szkoły  w konferencjach organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską. Porozumienie przewiduje też organizację szkoleń, kursów i wykładów dla uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie będą też mogli brać udział w pracach Kół Naukowych PRz. W szkole powstaną tzw. klasy politechniczne oraz zostaną podjęte starania na rzecz wprowadzenia zmian w programie nauczania uwzględniając sugestie ze strony Politechniki, ale zgodnie z wytycznymi programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

publikacja: 12-04-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.