Jeszcze uczniowie czy już studenci?...

27 marca 2019 roku uczniowie naszego Liceum mieli okazję uczestniczyć w Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu stanowi wyróżnienie dla szkoły, bowiem tylko kilkanaście liceów z Polski brało udział w zajęciach zaproponowanych przez UJ. Nasza szkoła otrzymuje zaproszenie co roku ze względu na ścisłą współpracę z uczelnią polegającą na powołaniu w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach fakultetu matematyczno-informatycznego pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz objęcie patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ   Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stanisława Viscardiego „Viscardius” dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Tylko najlepsze licea w Polsce mogą poszczycić się taką formą współpracy z krakowską uczelnią.

Podczas zajęć w ramach Dnia Wydziału uczniowie pracowali w dwóch grupach: ogólnej oraz olimpijskiej.

Uczestnicy ścieżki ogólnej wzięli udział w warsztatach poruszających tak intrygujące tematy jak np.: Do czego przydaje się rekurencja? Czy da się żyć w świecie pełnym iluzji?

Grupa olimpijska zajmowała się następującymi zagadnieniami:

Po co komu matematyka w data science?  Jak duża jest nieskończoność? Przypadek versus reguła. O hipotezie Sarnaka, hipotezie Chowli i układach dynamicznych.

W grupie wolontariuszy- studentów UJ zajmujących się licealistami znalazła się absolwentka naszego Liceum.

Więcej informacji na stronie https://dw.matinf.uj.edu.pl

Agnieszka Żurek-Smolak

publikacja: 03-04-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.