Niepokojące piękno „Dziwnego ogrodu”

Czy cieszyć się słońcem wbrew zagrożeniom, kruchości i ulotności piękna? Czy piękno może być straszne? Czy straszny „Dziwny ogród” może mieć w sobie coś z Raju czy Arkadii? Czy człowiek tylko w scenerii natury doznaje prawdziwego szczęścia? I wreszcie: czym jest szczęście?

Do takich filozoficzno – egzystencjalnych rozmyślań zainspirowało uczniów intrygujące dzieło Józefa Mehoffera „Dziwny ogród”.

Uczestnicy VI powiatowego konkursu „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” organizowanego przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach próbowali swoich sił w trudnej sztuce eseju. Tym razem punktem wyjścia rozważań był najgłośniejszy obraz artysty.

Piszący poddali drobiazgowej analizie każdy element dzieła przy jednoczesnym zachowaniu, typowej dla eseju, indywidualnej perspektywy wypowiedzi. Czy Bohemian Rhapsody może nasunąć skojarzenia z „Dziwnym ogrodem”? Czy kwiaty mogą się uśmiechać? Co łączy kobietę w szafirze z Mona Lisą? Na takie niezwykłe pytania odpowiedziały autorki esejów, jednak, świadome tego, że w sztuce nie sposób wyczerpać zagadnienia, kończyły wypowiedź otwarciem jej na nowe problemy…

14 marca 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

Nagrodzone w konkursie prace świadczyły nie tylko o erudycji piszących, ale także o dojrzałości myśli i wrażliwości estetycznej. Odznaczały się ponadto przemyślaną, a często wyrafinowaną kompozycją oraz sprawnością językową.

I miejsce zajęła Kamila Dziedzic – uczennica Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich (opiekun pani Lidia Nykiel),

II miejsce ex aequo zajęły: Dominika Nykiel– uczennica Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich (opiekun pani Lidia Nykiel)

i Karolina Byś – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie ( opiekun pani Beata Kmiotek)

III miejsce zajęła Sylwia Góral – uczennica Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich (opiekun pani Lidia Nykiel),

wyróżnienie w konkursie otrzymała Wanesa Dragan - uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie ( opiekun pani Beata Kmiotek)

Gratulujemy  zwycięzcom sukcesu, a  ich opiekunom umiejętności kształtowania humanistycznej postawy uczniów.

Organizatorzy konkursu dziękują panu Witoldowi Darłakowi – Staroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Ropczyc za objęcie konkursu honorowym patronatem i ufundowanie nagród.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w siódmej edycji konkursu za rok.

Marta Rząsa

publikacja: 20-03-2019 , aktualizacja: 20-03-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.