VIII edycja Powiatowego Konkursu „Z ekologią za pan brat”

8 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VIII Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w naszej szkole.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko – Sędziszowski, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko – Sędziszowski, pan Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 47 uczniów z dwunastu szkół.

Wyniki konkursu w kategorii wiedza ekologiczna:

I miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Iwierzycach – Michał Chrzan

II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Woli – Magdalena Bizoń

III miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy  – Wiktoria Mikiera

Wyróżnienie – uczennica Szkoły Podstawowej w Ociece – Izabela Nogaj

Wyniki konkursu w kategorii konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej:

I miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Ociece – Dominika Mazur

II miejsce – uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach – Katarzyna Czapka

III miejsce – uczennice Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej – Kamila Kozek i Kinga Chmara

Wyróżnienie – uczennica Gimnazjum w Niedźwiadzie Górnej – Amelia Panek

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują panu Staroście, pani Wicestaroście oraz panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród dla laureatów oraz upominków dla pozostałych uczestników konkursu, a także pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach za pracę w jury. 

publikacja: 13-03-2019 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.