Współpraca z Norwegią w LO w Sędziszowie Małopolskim

W dniach 24-25 stycznia 2019 dwóch przedstawicieli szkoły średniej Mysen Videreagende Scole w Norwegii odwiedziło Sędziszów Małopolski, by wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym planowanej współpracy międzynarodowej z Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.

Eivind Sletner i Fredrik Arnadro Arnesen, nauczyciele języków obcych i wiedzy o społeczeństwie przedstawili szczegóły dalszej współpracy, która dotychczas prowadzona była drogą internetową. Koordynatorzy z Norwegii chcieliby stworzyć sieć sześciu szkół, włączając oprócz naszego LO również szkołę z Łotwy, Grecji, Rumunii i Hiszpanii, by wspólnie zajmować się tematem demokracji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Spotkanie było bardzo intensywne, ale znalazł się też czas na zwiedzanie miasta i szkoły, nauczyciele spotkali się również z przedstawicielami uczniów sędziszowskiego LO, fotografowali szkołę, która bardzo im się spodobała. Na zakończenie spotkania Pan Dyrektor Jan Flisak przekazał gościom pamiątkowe albumy fotograficzne ofiarowane przez Starostwo Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Aldona Homa

publikacja: 07-02-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.