IV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu.
5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego

Józef Rojek

publikacja: 21-01-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.