Pokażmy pamiątki na 100-lecie odzyskania niepodległości, czyli obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w bibliotece szkolnej

Przez cały listopad aż do 6 grudnia 2018 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. ks. dra. J. Zwierza i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach była prezentowana wystawa Pokażmy pamiątki na 100-lecie odzyskania niepodległości. W czytelni biblioteki były wystawione różnorodne eksponaty związane z okresem rodzącej się niepodległości naszej Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem naszej Małej Ojczyzny. Poza plakatami, mapami, książkami i informacjami związanymi z ogólnonarodowym wymiarem działań narodowowyzwoleńczych Polaków, na wystawie można było zobaczyć stare rodzinne fotografie mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz zdjęcia Ropczyc sprzed 1939 r. W celu odtworzenia lokalnego kolorytu i klimatu tamtych czasów wystawę wzbogaciły skany aktów urodzenia, aktów nadania ziemi, świadectw rzemieślniczych, świadectw moralności, różne ulotki, urzędowe pisma i prywatne listy jak również wspomnienia, przedwojenny zeszyt z notatkami z lekcji, słowem  bardzo różnorodne dokumenty skrzętnie przechowywane przez miejscową ludność, a obrazujące ówczesne życie. Ciekawym elementem wystawy były medale wraz z listami gratulacyjnymi, numizmaty, karty pocztowe oraz sprzęty gospodarstwa domowego. Można było zobaczyć ślubanek, kociubę, łopatę do pieca chlebowego, laskę do suszenia owoców, cep, psa do zdejmowania butów, wagę szalkową, żelazko z duszą, tarę. Duże zainteresowanie budził kołowrotek, ponad stuletnia maszyna do szycia, zegarek pracownika kolei z lat trzydziestych i wiekowa zapalniczka. Zwiedzający mieli możliwość zobaczyć lampę naftową czy latarnię na świece oraz dowiedzieć się jak w tamtych czasach robiono świece z węzy pszczelej przy użyciu prezentowanej na wystawie prasy do jej produkcji. Uczniowie chętnie siadali w przedwojennej szkolnej ławce i z dużym zainteresowaniem oglądali ubiory, broń i inne wyroby. Przeważająca część eksponatów została nam udostępniona do skopiowania bądź wypożyczona przez osoby prywatne. Ciekawe fotografie i informacje udostępniła nam Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach. Prelekcje prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy: Lucynę Sokołowską, Dorotę Pleśniak-Sh’hadech oraz Dorotę Muchę przybliżały zwiedzającym lokalny klimat tamtych czasów. Dowiedzieli się jakie działania niepodległościowe podejmowała miejscowa ludność. Została im zaprezentowana m.in. historia miasta, Ropczyckiej Tarczy Legionów, poznali tytuły rodzącego się ropczyckiego czasopiśmiennictwa a także losy kilku rodzin, które udostępniły nam swoje pamiątki.

Wystawę uzupełniły eksponaty ze zbiorów własnych biblioteki szkolnej, czyli książki, albumy, czasopisma, artykuły z czasopism, plakaty, mapy w tym ekspozycja Pism zbiorowych Józefa Piłsudskiego oraz 44 tekstów Antologii Niepodległości.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem obu naszych szkół oraz lokalnej społeczności - przeprowadzono ponad 60 prelekcji połączonych ze zwiedzaniem Bardzo pozytywne i budujące wpisy osób indywidualnych oraz opiekunów grup zwiedzających świadczą, że wystawa była ciekawą i wartościową inicjatywą nauczycieli bibliotekarzy. Wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie wystawy bardzo dziękujemy za użyczenie nam cennych eksponatów oraz przekazanie wartościowych informacji. Wszystkim zwiedzającym dziękujemy za zainteresowanie i miłe komentarze.

                                                    

Organizatorki wystawy - nauczyciele bibliotekarze:

Lucyna Sokołowska, Dorota Pleśniak-Sh’hadeh, Dorota Mucha

publikacja: 17-12-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.