Nowy chodnik w Wielopolu Skrzyńskim

29 listopada br. zakończone zostało zadanie, pn. Przebudowa drogi powiatowej  Dębica–Wielopole Skrzyńskie polegające na budowie chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na długości 204 metry, którego inwestorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Wartość robót wyniosła 187 779,86 zł. Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego.  W odbiorze inwestycji wzięli udział Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar, radny powiatowy Rafał Bokota, przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz Wykonawcy.

publikacja: 29-11-2018 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.