POLITYKA SENIORALNA - KONFERENCJA

W dniu 27 września 2018 r. z inicjatywy Posła Na Sejm – Kazimierza Moskala i Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Witolda Darłaka odbyła się  konferencja na temat polityki senioralnej oraz form wsparcia i tworzenia warunków sprzyjających funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była integracja środowiska senioralnego oraz podnisienie aktywności seniorów i ich udziału w życiu społecznym i gospodarczym działających na poziomie lokalnym.

Prelekcję na temat różnorodnych form aktywności osób starszych oraz możliwych źródeł finansowania organizacji pozarządowych takich jak: koła, stowarzyszenia, fundacje, wygłosiła Pani Małgorzata Dankowska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Józef Rojek – Przewodniczący Rady Powiatu, Witold Darłak – Starosta Powiatu, Dariusz Skórski – Radny Gminy Ropczyce.

publikacja: 28-09-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.