Odbiór inwestycji w Ociece

W dniu 31 sierpnia br. dokonano odbioru inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w miejscowości Ocieka. Inwestycja obejmowała budowę chodnika na długości 170 m wraz z poszerzeniem jezdni do 6,00 m. Koszt zadania wyniósł 194 882,42 zł.
W odbiorze inwestycji uczestniczył Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak, Wójt Gminy Ostrów Pan Grzegorz Ożóg, Radna Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pani Marta Szybała, Sołtys wsi Ocieka, przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

 

Informacja: Wydział Dróg

Zdjęcia: Wydział Organizacyjny i Promocji

publikacja: 06-09-2018 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.