Budowa chodnika w m. Góra Ropczycka

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka jest kolejną inwestycją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na długości ok. 190m. Chodnik częściowo będzie wykonany na kolektorze, natomiast na pozostałej części rów zostanie podparty koszami gabionowymi.  Częściowo będą zamontowane poręcze ochronne.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Firma DREWBUD Mirosław Cieśla z Czarnej Sędziszowskiej.  Koszt zadania wynosi ok. 180 000,00  zł. Planowany termin zakończenia budowy to 25 września 2018r.

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników drogi.

publikacja: 27-07-2018 , aktualizacja: 20-08-2018, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.