„Z doświadczeniem w przyszłość”

Od 1 lipca 2018 roku Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach rozpoczyna realizację projektu „Z doświadczeniem w przyszłość” w ramach Działania nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt o łącznej wartości  899 250,07 zł ( dofinansowanie najwyższe w powiecie) realizowany będzie przez dwa lata. Zakłada on:

 • doposażenie szkoły  w  sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 367 862, 02 zł.
 • rozwijanie kompetencji i umiejętności uczniów
 • doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli

Celem projektu jest:

 • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
 • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
 • wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych

Z pozyskanych środków doposażone zostaną laboratoria: chemiczne, biologiczne, fizyczne i geograficzne na kwotę 180 000 złotych. Zakupione zostaną między innymi:

 • Laptopy – 14 sztuk
 • Tablety – 35 sztuk
 • Projektory multimedialne – 14 sztuk
 • Tablice interaktywne – 6 sztuk

Uczniowie będą mogli poszerzać wiedzę na zajęciach z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka włoskiego, chemii, biologii, fizyki, geografii oraz poprzez udział w zajęciach kółka astronomicznego. Ogółem w zajęciach weźmie udział 373 uczniów.

Projekt zakłada również zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, w których weźmie udział 278 uczniów.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym uczniowie będą mogli skorzystać z fachowego doradztwa zawodowego oraz doskonalić swoje kompetencje informatyczne. Tego typu zajęcia adresowane są do 362 uczniów.

Kolejnym zadaniem, które będzie realizowane w ramach projektu, są wyjazdy edukacyjne dla uczniów, między innymi w Góry Stołowe, do Bolestraszyc, na zajęcia astronomiczne oraz na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie.

Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymają bezpłatnie podręczniki i materiały do zajęć.

Kadra pedagogiczna naszej szkoły weźmie udział w ponad 200 godzinach szkoleń, między innymi z zakresu:

 • korzystania z narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego,
 • obsługi platformy Moodle
 • metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 • aktualnych wymagań i potrzeb rynku pracy

Projekt wpłynie na poprawę bazy szkoły, zwiększy szanse indywidualnego rozwoju uczniów, a w przyszłości ułatwi im odniesienie sukcesu zawodowego!

publikacja: 28-05-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.