,,ŚRODOWISKO TO NIE ŚMIETNISKO”

17 maja 2018r. to dzień, w którym w naszym Ośrodku odbyła się kolejna już edycja KONKURSU WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ przebiegającego pod hasłem ,,ŚRODOWISKO TO NIE ŚMIETNISKO”. Celem tego przedsięwzięcia m. in. było rozwijanie zainteresowań  przyrodniczych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie świadomości ekologicznej.

W tym roku uczestnikami konkursowych zmagań byli uczniowie:  Zespołu Szkół im. UNICEF z Rzeszowa, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z Mielca, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Ropczyc. Piętnaścioro uczestników z klas I-III, IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  intelektualnej, z klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęło dwuetapową walkę o zwycięstwo. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test pisemny obejmujący wiedzę z zakresu przyrody, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska dostosowany do ich indywidualnych możliwości. W dalszej części praktycznej przebiegającej pod hasłem  ,,Drugie Życie Śmieci” drużyna stanowiąca reprezentację danej placówki wykonywała z surowców wtórnych przedmioty użytkowe lub dekoracyjne według własnego pomysłu.

Rywalizacja była ogromna. Oceniająca prace uczniów komisja była zaskoczona poziomem wiedzy uczestników, a także pomysłowością wykonywanych prac konkursowych.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś mówimy do zobaczenia za rok.

W imieniu organizatorów konkursu składamy serdeczne podziękowania:

Starostwu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za objęcie patronatem konkursu oraz ufundowanie nagród rzeczowych,

Panu Andrzejowi Kochmańskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tuszyma za ufundowanie nagród,        

Panu Arturowi Święchowi  z Nadleśnictwa Tuszyma za zaangażowanie w przebieg konkursu i pracę w komisji.

Organizatorzy:

                                                                                             Nauczyciele SK LOP

publikacja: 22-05-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.