Misja – czyste powietrze

XVII  Sejmik naukowy i konkurs o tematyce ekologicznej dla uczniów gimnazjum naszego powiatu.

    We wtorek 24 kwietnia 2018r.w naszej szkole odbył się kolejny już raz  sejmik  naukowy, połączony z konkursem dla gimnazjalistów  powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Projekt ten objęty został patronatem Starostwa Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem tematyka konkursu związana była z jakością powietrza, zanieczyszczeniami powietrza i problemem smogu. Organizatorami konkursu byli: pani prof. Anna Marć, p. prof. Iwona Flis oraz p. prof. Grzegorz Pach.

   Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Definiuje się je jako wszelkie skażenia powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich postać fizyczną. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Źródłami ich są przede wszystkim zakłady przemysłowe, środki transportu i przede wszystkim paleniska domowe. Z emisją zanieczyszczeń do atmosfery związane jest zjawisko smogu – czyli gęstej, zanieczyszczonej mgły unoszącej się nad aglomeracjami miejskimi i ośrodkami przemysłowymi. Zawarte w smogu zanieczyszczenia stanowią zagrożenie dla organizmów żywych - są przyczyną przede wszystkim chorób układu oddechowego i mogą powodować alergie. W skrajnych wypadkach przyczyniają się nawet do powstawania chorób nowotworowych. Istnienie smogu dotyczy także wielkich miast polskich – w szczególności Krakowa.

Celem naszego spotkania było to, aby uświadomić uczniom, że problemy zanieczyszczenia i ochrony środowiska przyrodniczego nie dotyczą wyłącznie polityków, naukowców czy osób zarządzających zakładami przemysłowymi. W ich rozwiązanie powinien zaangażować się każdy mieszkaniec Ziemi, poprzez np.: regularne segregowanie odpadów w celu umożliwienia ich recyklingu, oszczędność wody i energii czy zwracanie uwagi na to czym palimy w domowych paleniskach.

Na nasze zaproszenie do udziału w konkursie  odpowiedziały następujące szkoły gimnazjalne  Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, reprezentowane przez swoich nauczycieli  i młodzież:

*Gimnazjum w Sędziszowie Młp. - opiekun pani  Aleksandra Wojton

* Zespół Szkół nr 1 w Ropczycach - opiekun pani  Urszula Czółno

* Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach – opiekun pani Lidia Brzostowska

* Gimnazjum w  Iwierzycach - opiekun pani  Agnieszka Rachwalska

*Gimnazjum w Ociece – opiekun pan Karol Świniuch

* Gimnazjum w Woli Ocieckiej – opiekun pan Grzegorz Wiktor

* Gimnazjum w Gnojnicy Dolnej – opiekun pani Agata Subczak

Uczniowie biorący udział w konkursie rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w ten sam dzień podczas sejmiku naukowego, na który przybyli:

*Pan  Stanisław Skiba dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach

*Pan Zdzisław Pupa – Senator RP

*Pan dr Karol Dudek-Różycki z Wydziału Chemii UJ

   Niewątpliwym atutem spotkania była prelekcja  pana  z Wydziału Chemii  UJ. Pan dr Karol Dudek-Różycki w bardzo ciekawy a zarazem merytoryczny sposób opowiedział czym jest smog, jakie są rodzaje smogu, jaki ma wpływ na zdrowie oraz pokazał miasta najbardziej zagrożone tym zjawiskiem. Zwrócił uwagę, że Polska jest w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych  państw UE. Po wystąpieniach Pana Senatora RP i dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Ropczycko - Sędziszowskiego, którzy poparli ideę organizowania sejmików ekologicznych przez naszą szkołę, nadszedł  czas na podsumowanie konkursu i wręczenie laureatom nagród, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach:

*I miejsce  z SP nr 2w Sędziszowie Młp. - Martyna Draus

* II miejsce  z Sp w Ociece – Wiktoria Wójcicka

                      z Gimnazjum w Iwierzycach – Michał Ziemiński

                      z ZS nr 3 w Ropczycach – Aldona Świrad

                      z ZS nr 3 w Ropczycach – Jakub Wielgus

*III miejsce  z SP w Ociece – Izabela Nogaj

* Wyróżnienia: z SP w Ociece – Patrycja Perlik i z Gimnazjum w Iwierzycach – Laura Berc

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na zorganizowany przez naszą szkołę konkurs i sejmik pod hasłem: „Misja – czyste powietrze”. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy naszych gości omawianym tematem i wzbudziliśmy do refleksji.

 

publikacja: 26-04-2018 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.