WYKAZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

                                                                                                                                Ropczyce, dnia 26.03.2018 r.

W Y K A Z
 

        Zarząd Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego  w Ropczycach  podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U.z 2016 r. poz.2147), że  przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej opisaną nieruchomość :

tabela myzia

Przewodniczący Zarządu

Witold Darłak

publikacja: 27-03-2018 , aktualizacja: 27-03-2018, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.