VII edycja Powiatowego Konkursu „Z ekologią za pan brat”

16 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VII Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, pan Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów oraz pan Bogusław Wójcik - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowie.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, uwrażliwianie jej na piękno otaczającej przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 41 uczniów z: Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece, Szkoły Podstawowej w Kamionce, Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Szkoły Podstawowej w Małej, Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej, Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Woli, Szkoły Podstawowej w Wiercanach, Szkoły Podstawowej w Nockowej, Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, Szkoły Podstawowej w Klęczanach, Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. W . Węglowskiego w Sędziszowie Młp.

Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonała pani Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Uczestnicy konkursu obejrzeli film „Stop dopalaczom”. Ponadto, podczas krótkich warsztatów prowadzonych przez panią Dorotę Wiater, uczniowie, po założeniu alko i narkogogli, mieli możliwość przekonać się, jak czują i zachowują się osoby po użyciu substancji zmieniających świadomość.

Jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Wyniki konkursu w kategorii wiedza ekologiczna:

I miejsce – Daria Pięta - uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach

II miejsce – Dominika Biduś - uczennica Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej  

III miejsce – Martyna Draus - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Węglowskiego w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienie – Michał Kot - uczeń Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Woli

Wyniki konkursu w kategorii konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej:

I miejsce – Aleksandra Pacanowska- uczennica Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Woli

II miejsce – Gabriela Wlezień - uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach

III miejsce – Łucja Mazur - uczennica Szkoły Podstawowej w Kawęczynie

Wyróżnienie – Julia Jarząb - uczennica Szkoły Podstawowej w Klęczanach

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują panu Witoldowi Darłakowi - Staroście Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pani Bernadecie Frysztak - Wicestaroście Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Ropczyce, panu Grzegorzowi Ożogowi - Wójtowi Gminy Ostrów oraz panu Bogusławowi  Wójcikowi - Dyrektorowi Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowie  za ufundowanie nagród dla laureatów oraz upominków dla pozostałych uczestników.

Ponadto bardzo dziękujemy:

- pani Jolancie Franczyk

- pani Sabinie Kisiel

- pani Joannie Birkowskiej

- pani Aleksandrze Wojton

- pani Aleksandrze Draus

- pani Joannie Berlik

- pani Lucynie Cabaj

- pani Lidii Brzostowskiej

- panu Grzegorzowi Wiktorowi

- panu Karolowi Świniuchowi

- pani Elżbiecie Róg-Domańskiej

- pani Marcie Wolskiej

za zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursu.

Dziękujemy także pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury. 

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

publikacja: 21-03-2018 , aktualizacja: 21-03-2018, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.