Oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Borku Wielkim

  loga
 

W grudniu 2017r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej
w Borku Wielkim. W wydarzeniu uczestniczyli: Witold Darłak – Starosta Powiatu, Bernadeta Frysztak – Wicestarosta, Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Piotr Kapusta – Z-ca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Mieczysław Migacz – Sołtys Borku Wielkiego, Marta Cesarz – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych, Beata Bąk – Z-ca Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych, Marek Maczuga – Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych.

Wartość inwestycji wyniosła 2 234 706,95 zł, z czego 1 898 873,60 zł to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Sędziszów Małopolski przekazała na ten cel dofinansowanie w wysokości 200 000 zł. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6m na długości ok. 2,25km, budowę zatok autobusowych  oraz przebudowę skrzyżowania  drogi powiatowej 1225R z drogą gminną w obrębie Domu Strażaka w Borku Wielkim na skrzyżowanie typu rondo.

Celem osiągniętym w wyniku realizacji tego projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa poprzez poprawę jakości połączenia z autostradą i drogą krajową oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy.

publikacja: 23-02-2018 , aktualizacja: 23-02-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.