Nowy patronat w Zespole Szkół

5 stycznia 2018 roku została podpisana umowa  o patronacie i współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach a firmą ZM Invest S.A. Porozumienie dotyczy objęcia opieką jednego z bardziej popularnych w tej szkole kierunków kształcenia, czyli technika budownictwa. Umowa obejmie działania, które pomogą szkole dopasować profil kształcenia do obecnych wymagań przemysłu, a firmie zapewnią dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Obie strony zobowiązały się do podjęcia wielu wspólnych działań. ZM Invest będzie uświetniał swoją obecnością imprezy promujące szkołę, np. Dni Otwarte przygotowywane co roku dla gimnazjalistów. Zobowiązania patronackie obejmują także umożliwienie uczniom poznania profilu pracy firmy poprzez udział w zwiedzaniu miejsc realizacji projektów, ale także możliwość udziału najlepszych uczniów w nieodpłatnych stażach i praktykach zawodowych. W ramach współpracy specjaliści ZM Invest będą okazjonalnie brali udział w zajęciach lekcyjnych w ramach nauki zawodu, a także zostaną przekazane szkole pomoce naukowe w postaci tablic, rysunków, które nie są objęte tajemnicą technologiczną i handlową firmy. Dodatkowo ZM Invest da możliwość uczniom ZS udział w rozmowach kwalifikacyjnych na poszukiwane przez firmę stanowiska pracy. Ponadto nasi nowi partnerzy będą udzielać wsparcia finansowego w czasie wybranych imprez, konkursów zawodowych oraz  wycieczek szkolnych.

Ta współpraca podniesie jakość kształcenia w Zespole Szkół i otworzy przed jej uczniami nowe możliwości, a także posłuży najlepszemu realizowaniu procesu edukacyjnego oraz przygotowywaniu wykwalifikowanych kadr dla przemysłu.

A.D.

publikacja: 23-01-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.