Nowy chodnik w Wielopolu Skrzyńskim

Dobiegła końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie”. Obejmowała ona budowę chodnika na długości 400 m o szerokości 2m, częściowo na kolektorze.  Wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z  Niedźwiady. Wartość inwestycji to 320 317,92 zł, z czego 66 000 stanowi dofinansowanie przekazane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie.

W ramach robót uzupełniono także pobocza oraz wyprofilowano skarpy zbocza poza chodnikiem. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z chodnika zamontowano bariery na długości 180m. Inwestycja realnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku drogi powiatowej.

Informacja: Wydział Dróg Powiatowych

publikacja: 14-12-2017 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.