Trwa przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki” (RPPK.05.01.00-18-0009/17).

Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy

Wartość umowy z Wykonawcą wynosi: 2 234 706,95 zł.

Planowany termin zakończenia robót to 15.12.2017r

publikacja: 05-12-2017 , aktualizacja: 05-12-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.