Spotkanie przyjaźni w szkole partnerskiej w Niemczech

W listopadzie 2017r. delegacja z Ropczyc złożyła wizytę w szkole partnerskiej Heinrich - Böll Gymnasium w Saalfeld w Niemczech. Powiat ropczycko – sędziszowski reprezentowała pani wicestarosta Bernadeta Frysztak, a  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pani  dyrektor Grażyna Baran oraz nauczycielka języka niemieckiego pani Cecylia Szędzioł. Delegacja uczestniczyła w obchodach setnej rocznicy urodzin patrona niemieckiej szkoły - pisarza, noblisty Heinricha Bölla. Goście z Polski zostali bardzo serdecznie przyjęci przez dyrekcję i całą społeczność szkolną. W pierwszym dniu pobytu delegacja mogła obejrzeć przygotowany przez uczniów program artystyczny poświęcony życiu i twórczości Heinricha Bölla. Nowatorski spektakl z elementami pantomimy i performance’u obrazował zaangażowanie słynnego pisarza w działalność na rzecz pokoju, praw człowieka, wolności słowa, równości i poszanowania praw obywatelskich. Odwoływał się do aktualności tych haseł i nawiązywał jednocześnie do trudnej sytuacji ludzi zmuszonych często do emigracji z krajów objętych obecnie konfliktami zbrojnymi. Na korytarzach budynku szkoły, przy akompaniamencie muzyki jazzowej, można było podziwiać prace uczniów przybliżające sylwetkę Heinricha Bölla. Program drugiego dnia pobytu był również starannie przygotowany. Delegacja z Polski, podążając śladami przewodnika, zwiedziła miasto Saalfeld słynące z ponad 1000-letniej historii. W programie wizyty było również spotkanie z panem Marco Wolframem, starostą powiatu Saalfeld – Rudolstadt. Wspólne rozmowy dotyczyły m.in. tematów gospodarczych, kulturalnych i społecznych, a także owocnej współpracy ropczyckiego Liceum ze szkołą z Saalfeld i wspólnie realizowanych projektów. Atmosfera spotkania była bardzo serdeczna. Podczas pobytu gościom z Polski towarzyszyli zaprzyjaźnieni nauczyciele: pani Julia Günther i pan Reiner Heubach - koordynatorzy projektów wymiany szkolnej ze strony Niemiec.

Cecylia Szędzioł   

publikacja: 28-11-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.