Konferencja naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim

23 listopada na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja naukowa „Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy”.

Konferencja została zorganizowana w związku z przypadającą w 2017 roku osiemdziesiątą rocznicą utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. W związku z  tym, że podczas budowy COP uwzględniono nie tylko względy militarne, ale również społeczne – zwłaszcza likwidacje bezrobocia wywołanego  Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933, problemy poddane debacie konferencyjnej oscylowały  wokół rynku pracy.

Celem konferencji było przedstawienie refleksji ekonomistów i historyków nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku w kontekście ich implikacji dla regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

publikacja: 24-11-2017 , aktualizacja: 24-11-2017, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.