Uniwersyteckie perspektywy…

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach podpisało porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie powołania w naszej szkole fakultetu matematyczno-informatycznego pod patronatem krakowskiej uczelni.

Fakultet przeznaczony dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów obejmie dwie formy zajęć:

  • Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie;
  • zindywidualizowaną opiekę (tutoring) nad uczniami prowadzoną w niewielkich grupach.

Zajęcia takie, rozwijając ogólną kulturę matematyczną, będą formą przygotowania uczniów do udziału w krajowych i międzynarodowych olimpiadach i konkursach matematycznych oraz informatycznych, a także wpłyną na rozwój kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych.

Od kilku lat współpraca naszego Liceum z krakowską uczelnią jest coraz bardziej owocna. Patronatem UJ zastał objęty Konkurs Matematyczny Viscardius. Przy wyborze szkół współpracujących z Uniwersytetem Jagiellońskim brane są pod uwagę osiągnięcia w  konkursach i olimpiadach z matematyki i informatyki oraz wyniki matury  na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a te w ropczyckim Liceum są wysokie.                  

publikacja: 27-10-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.