Projekt pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małpolski w m. Borek Wielki"

zestawienie-znakow_1

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych

Cel projektu: poprawa dostępności transportowej województwa poprzez poprawę jakości połączenia z autostradą i droga krajową oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Planowane efekty: Przebudowa drogi poprawi połączenie autostrady z drogą krajową oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi miedzy innymi poprzez budowę ronda, wymianę nawierzchni asfaltowej na nową wraz z jej poszerzeniem oraz budowę trzech zatok autobusowych

Wartość Projektu: 2 401 145,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 001 129,50 zł

 

W dniu 31 sierpnia 2017r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego regulującą zasady przyznanego dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w bieżącym roku. Planowany do przebudowy odcinek przebiega od zjazdu z autostrady A4 do granicy miasta Sędziszów Małopolski.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6m na długości ok. 2,25km,

- budowę trzech zatok autobusowych 

- przebudowę skrzyżowania  drogi powiatowej 1225R z drogą gminną w obrębie Domu Strażaka w Borku Wielkim na skrzyżowanie typu rondo.

Lokalizacja inwestycji:

beztytulu222_1 

 Trwa przebudowa

 Oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Borku Wielkim

 

publikacja: 25-09-2017 , aktualizacja: 23-02-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.