Projekt pn. „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.

W dniu 11 sierpnia br. podsiano umowę na realizację projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”. Projekt realizowany w ramach Działania 4.4 Kultura RPO WP 2014-2020

Szacunkowa wartość realizacji projektu to: 5 375 989,42 zł, w tym dofinansowanie z UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 to: 2 999 979,29 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- prace konserwatorskie i renowacyjne zewnętrzne budynku,

- przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku,

- przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku np. utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku,

- monitoring i zabezpieczenie budynku,

- zakup sprzętu i wyposażenia.

Zakończenie realizacji projektu to: październik 2018 r. 

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie instytucja kultury pn. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej.

publikacja: 11-09-2017 , autor: Sylwia Borowska

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.