W MIĘDZYSZKOLNEJ BURSIE W ROPCZYCACH TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Bursie, mają możliwość składania Wniosków o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy do dnia 30 września 2017 roku. - dotyczy to również uczniów chcących zamieszkać w placówce jedynie w okresie zimowym. Miesięczna opłata za zamieszkanie wynosi 70 zł., a koszty naliczane są od momentu zakwaterowania w Bursie. W miesiącach, w których uczeń nie mieszka w placówce, opłaty nie są pobierane .
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej Bursy www.mbursa.pl lub bezpośrednio w sekretariacie placówce.
Międzyszkolna Bursa w Ropczycach jest doskonałym miejscem dla uczniów, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły, jak również uczniów, których rodzice korzystają z różnych form świadczeń socjalnych bądź borykają się z problemami wychowawczymi, lokalowymi lub innymi trudnościami życiowymi.
Pomieszczenia Bursy znajdują się na najwyższej kondygnacji budynku (na III piętrze),
w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ropczycach, szybkie przemieszczanie się umożliwia winda.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, odpowiednie warunki sanitarno - higieniczne, w tym także dla osób niepełnosprawnych, przyjazne warunki do nauki, pomoc w przygotowaniu się do zajęć - bezpłatne korepetycje z matematyki oraz bezpłatne WiFi. Ponadto, młodzież może rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności różnych grup i sekcji, korzystać z komputerów (z dostępem do Internetu) oraz uzyskać pomoc psychologiczno - pedagogiczną, organizowaną przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Ropczycach.
Międzyszkolna Bursa dysponuje pokojami 1,2,3 i 4 osobowymi, świetlicą wyposażona w sprzęt audiowizualny, bezpłatna siłownią, sprzętem rekreacyjnym - piłkarzyki, ping - pong, bilard, pomieszczeniem kuchennym dla wychowanków.
Bursa uczestniczy także w organizowaniu żywienia.

Zapraszamy !!!

publikacja: 22-08-2017 , aktualizacja: 22-08-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.