Blisko 5 milionów złotych na prace remontowo-konserwatorskie

11 sierpnia br. w sali prezydialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentował Starosta Witold Darłak. Ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Maria Kurowska - Wicemarszałek oraz Stanisław Kruczek -  Członek Zarządu. Przewidywana wartość wynosi 5 375 989 zł, w tym dofinansowanie 2 999 979 zł. W ramach projektu powstanie Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej. Podczas spotkania głos zabrała Wicemarszałek Maria Kurowska, która  podkreśliła zaangażowanie samorządu powiatowego  w rozwój kultury i propagowanie lokalnego dziedzictwa, dodając, że projekt został rzetelnie przygotowany i uzyskał wysoką ocenę formalną i merytoryczną Komisji Oceniającej.

 

publikacja: 11-08-2017 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.