Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej w ramach przebudowy mostów w ciągu dróg powiatowych w m. Gnojnica i Bystrzyca

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.