Charakterystyczny budynek dawnej Kasy Oszczędności w centrum Ropczyc może odzyskać dawny blask !!!

Starostwo Powiatowe w Ropczycach planuje przeprowadzić generalny remont i prace konserwatorskie dawnej Kasy Oszczędności, obecnie budynku „C” Zespołu Szkół im. Ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

Będzie to możliwe dzięki planowanej realizacji projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”, który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- prace konserwatorskie i renowacyjne zewnętrzne budynku,

- przebudowę oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku,

- przebudowę infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu budynku np. utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze, wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), oświetlenie zewnętrzne elewacji budynku,

- monitoring i zabezpieczenie budynku, 

- zakup sprzętu i wyposażenia.

Prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do końca roku przyszłego.

Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ponad 5 mln złotych, w tym planowane dofinansowanie z UE w wysokości prawie 3 mln złotych.

publikacja: 07-07-2017 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.