Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Caritas, Bankiem Żywności oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oszacowano, iż w roku 2017 wytworzonych zostanie ponad 500 tys. ton odpadów komunalnych, w których najwięcej bo 35 % znajduje się pozostałości kuchennych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody. W załączniku lista produktów, a także wykaz punktów przyjmowania żywności.

publikacja: 31-05-2017 , aktualizacja: 31-05-2017, autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.