KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

,,TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA” - to hasło XII edycji konkursu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej zorganizowanego i przeprowadzonego przez zespół nauczycieli Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody pod patronatem Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Konkurs odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach 11 maja 2017r. Uczestnictwo w nim podjęła młodzież szkół gimnazjalnych, zasadniczych i przysposabiających do pracy. Łącznie uczestniczyło w nim 18 uczniów z: Zespołu Szkół im. Unicef w Rzeszowie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Mielca i Ropczyc. Konkurs obejmował test pisemny z zakresu treści programowych z przyrody, biologii, chemii, geografii, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska.

Uczestnicząca młodzież z wielkim zaangażowaniem podjęła wyzwanie konkursowe. Ocenione przez jury prace odznaczały się wysoką znajomością zagadnień przyrodniczych i ekologicznych. Cieszy nas fakt, że rośnie pokolenie wrażliwe na piękno otaczającej nas przyrody i odczuwające potrzebę jej ochrony. Konkurs rozstrzygnięto a zwycięzców nagrodzono.

W imieniu organizatorów konkursu za ufundowanie nagród dziękujemy: Starostwu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Panu Andrzejowi Kochmańskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tuszyma. Serdecznie dziękujemy Panu Hubertowi Jemioło z Nadleśnictwa Tuszyma za zaangażowanie w przebieg konkursu i pracę w jego komisji. Dziękujemy także Państwu Barbarze i Krzysztofowi Hałoń za pomoc rzeczową w postaci wyrobów cukierniczych.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom. Do zobaczenia w przyszłym roku.

                                                                                     Nauczyciele

                                                                                        SK LOP

publikacja: 16-05-2017 , aktualizacja: 16-05-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.