Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla Zespołu Szkół im. ks. dra J. Zwierza

Prowadzenie działalności promującej zdrowy i bezpieczny styl życia jest jednym z najistotniejszych elementów wychowawczych w naszej szkole. Różnorodne działania prowadzone są tak, aby wskazać właściwy sposób dbania o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Postawy prozdrowotne i proekologiczne są promowane przez różnorodne formy działań: zawody sportowe, pogadanki, audycje, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zakup ciekawej literatury na temat zdrowia i inne. W szkole działa Zespół do Spraw Promocji Zdrowia, w skład którego wchodzą nauczyciele, szkolni pedagodzy i katecheta. Dyrekcja i nauczyciele starają się stworzyć przyjazny klimat w szkole, zaś rodzice są partnerami w działaniach podejmowanych przez placówkę. Cieszą nas sukcesy uczniów i staramy się, aby byli świadomi własnej wartości. Jednym z efektów podejmowanej aktywności jest otrzymanie (po raz drugi) Rejonowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczysta -  XIII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica pod hasłem Podróż z bohaterem literackim ku wartościom czyli ważne wybory życiowe próbą dla człowieka odbyła się 5 kwietnia w Domu Kultury Mors w Dębicy, a poprowadziła ją koordynatorka tejże sieci – pani Anna Szczepanik. Imprezę uświetniła obecność wielu znakomitych gości, między innymi pań: Bernadety Frysztak – Wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Alicji Bialic – przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Doroty Wiater – pracownika Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Ropczycach oraz władz samorządowych i dyrektorów szkół.

Przynależność do sieci  daje nam dużo  satysfakcji, a jednocześnie przypomina o stojącymi przez nami wyzwaniami.

 

Agnieszka Rymut

Dorota Mucha

publikacja: 07-04-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.