Viscardius po raz trzeci

16 marca 2017 r.  w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach  odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego VISCARDIUS . Wzięło w nim udział 23 uczestników z 9 gimnazjów. Ta rywalizacja wpisuje się już w coroczną tradycję, a jej uczestnicy  wykazują wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych. Konkurs nie tylko rozwija zainteresowania uczniów matematyką, ale również ma na celu przybliżenie im sylwetki prof. Stanisława Viscardiego – wieloletniego nauczyciela fizyki i matematyki w ropczyckim Liceum.

 W tym roku gimnazjaliści zmierzyli się z dziesięcioma zadaniami. Zwycięzcą okazał się Szymon Sulisz, uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brzeźnicy. Opiekunką  ucznia jest  pani Irena Nowak. Na drugim  miejscu  uplasował się Michał Dąbrowski, uczeń III klasy Gimnazjum w Lubzinie. Opiekunem ucznia jest pan  Sławomir Marciniec. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Sabina Mazek, uczennica klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych, pod opieką pani Ewy Ochał oraz Jędrzej Sieroń, uczeń II klasy Gimnazjum nr 1 w Ropczycach, pod opieką pani Elżbiety Bokoty.

Kolejne miejsca zajęli:

Katarzyna Kiebała z klasy II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, Agata Chmiel z klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Dominik Kolbusz z klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych, Bartłomiej Błachuta z klasy II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Kacper Król z klasy II Gimnazjum w Niedźwiadzie Górnej, Gabriela Mardeusz z klasy III Gimnazjum w Łączkach Kucharskich, Patryk Ziobro z klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, Faustyna Kubik z klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych,

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 30 marca 2017r. podczas  Dnia Otwartych Drzwi naszego Liceum. Laureaci otrzymali  atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

W czasie trwania konkursu nauczyciele – opiekunowie podczas wspólnych warsztatów omawiali możliwości programów komputerowych wspierających nauczanie matematyki. Role się tym razem odwróciły i rozwiązania problemów matematycznych prezentowali nauczycielom uczniowie ropczyckiego Liceum z klasy drugiej o kierunku matematyczno – informatycznym: Jadwiga Bizoń, Renata Świętoń, Konrad Kalita oraz Kamil Roman – zwycięzca I edycji Viscardiusa.

Nagrody dla zwycięzców tegorocznego konkursu ufundowali sponsorzy, którym bardzo serdecznie dziękujemy: Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, Pan Piotr Viscardi, syn prof. Stanisława Viscardiego, z żoną Katarzyną - właściciele kliniki Stomatologia Viscardi, Panie Elżbieta Osińska i Krystyna Osińska – Szewczak z poradni ORTO – DENT, Pani Ewelina Gawlik – Olszewska  dyrektor szkoły House of English.

Patronatem honorowym konkurs objęli: Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce.

„Viscardius” jest także w tym roku objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i znalazł się tym samym w elitarnej grupie dziesięciu takich przedsięwzięć w Polsce. Konkurs może się także poszczycić patronatem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Znamienici patroni stanowią wyróżnienie dla ropczyckiego ogólniaka za pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie.

Organizatorami konkursu byli: mgr Grażyna Baran, mgr Agnieszka Smolak, mgr Stanisław Wojtanowicz oraz  mgr Hubert Paśko.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom gratulujemy. Sponsorom dziękujemy za hojność, a patronom za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.

Agnieszka Smolak

publikacja: 29-03-2017 , aktualizacja: 29-03-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.