Nasi młodzi ekonomiści najlepsi w całym powiecie i nie tylko…

Ekonomiści Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza na najwyższym poziomie zaprezentowali swoją wiedzę w konkursach i olimpiadach wśród uczniów województwa podkarpackiego. Zmierzyli się z zagadnieniami liczb i statystyki, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

16.11.2016 roku odbył się etap szkolny I edycji Olimpiady Statystycznej.  Jest to konkurencja interdyscyplinarna łącząca zagadnienia z zakresu ekonomii, geografii, statystyki i informatyki. Jej celem jest upowszechnianie zagadnień z zakresu analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Młodzież ZS z klasy II i III technikum ekonomicznego postanowiła sprawdzić swoje umiejętności.
W teście on line najlepszymi, spośród 19 uczestników etapu szkolnego, okazały się: Sylwia Gawron, Karolina Piękoś i Anna Pacanowska z klasy III technikum ekonomicznego. 13 stycznia 2017 r. w  etapie okręgowym I edycji Olimpiady Statystycznej zmierzyło się aż 604 uczniów w miastach wojewódzkich. Ania, Karolina i Sylwia pod czujnym okiem komisji okręgowych rozwiązywały test o bardzo szerokiej problematyce ekonomicznej.

W zawodach okręgowych do zdobycia było w sumie 80 punktów. Gratulujemy odwagi w zmierzeniu się z zagadnieniami statystyki.

Kolejnym wyzwaniem dla ekonomistów był organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

28 lutego 2017 r. w Rzeszowie odbył się finał regionalny IV już edycji konkursu. Nasi ekonomiści nie zawiedli również w dziedzinie przepisów prawa i BHP. Eliminacje szkolne zwyciężyły Marta Marciniec i Martyna Ochab. Reprezentowały naszą szkołę w etapie wojewódzkim. Marta na 35 punktów zdobyła 32, Martyna - tuż za nią.  Tegoroczny konkurs był szczególnie trudny ze względu na liczne zmiany w przepisach prawa. Szkoda, że Marta nie będzie reprezentowała naszej szkoły na szczeblu centralnym. Brakło jej tylko 3 punktów. Być może za rok się uda.

Nauka podczas zajęć szkolnych, dodatkowa praca z opiekunem Aldoną Majewską Dudek oraz samodzielne poszerzanie wiedzy zaprocentowały tak wysokimi osiągnięciami.

ZS współpracuje również z ZUS. Uczniowie technikum ekonomicznego biorą udział w autorskim projekcie dla aktywnych szkół ponadgimnazjalnych, który został opracowany przez ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma na celu poszerzanie praktycznej wiedzy młodego pokolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych. Olimpiada upowszechnia i pogłębia wiedzę o dokumentacji, zasadach rozliczania osób ubezpieczonych, systemie emerytalnym. Wiedza ta jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

II etap Olimpiady ZUS odbył się 14 marca na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Zespół uczennic w składzie: Marta Dudek, Monika Dudka i Jolanta Kowalska z klasy II techniku ekonomicznego ZS w Ropczycach zajęły siódme miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych", pokonując kilkanaście zespołów z innych szkół województwa podkarpackiego. Sukces dziewcząt tym bardziej cieszy, że na 54 szkoły ponadgimnazjalne Podkarpacia tylko 22 zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza uplasował się na 4 miejscu.

Koordynatorem konkursów na etapie wojewódzkim była Aldona Majewska Dudek – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Wszystkim ekonomistom gratulujemy, bo „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”

                                                       Aldona Majewska Dudek

publikacja: 28-03-2017 , aktualizacja: 28-03-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.