Zajęcia profilaktyczne „Dopalacze w oczach młodzieży” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzone zostały warsztaty psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne w klasach: III ZSZ, II ZSZ, I ZSZ, III SPDP, II SPDP, I SPDP oraz wszystkich klasach gimnazjalnych. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego mgr Patrycję Dorobę we współpracy z panią Dorotą Wiater pracownikiem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ropczycach. Dzięki uprzejmości pani Doroty szkoła wypożyczyła NARKOgogle, które zostały użyte podczas zajęć, uczniowie mieli możliwość postrzegania świata przez okulary które deformują i zniekształcają nasz odbiór rzeczywistości (tak jak podczas zażycia substancji psychoaktywnych). Ponadto Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna udostępniła nam wiele materiałów szkoleniowych takich jak filmy edukacyjne z wywiadami osób które pracują zarówno w służbie zdrowia jak i w MONARZE a także ulotki informacyjne. Wszystkie zgromadzone materiały znalazły swoje zastosowanie na lekcjach i służyły ku informacji i przestrodze młodym ludziom. Dwie nasze uczennice z klasy I ZSZ: Anna Lorek i Ewa Lorenc wykonały plakat przeciwko dopalaczom. Celem warsztatów było  wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnej hierarchii wartości, integracja grupy, kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych. Nauka podejmowania samodzielnych decyzji w sprawie używek i odmawiania w sytuacjach nacisku grupowego. Formy edukacyjne odnoszące się do asertywnych zachowań a także ćwiczenia polegające na otwartym mówieniu przez uczniów o sobie i o swoich potrzebach. Kształcenie rozpoznawania różnorodnych stanów emocjonalnych, zarówno u siebie jak również u swoich bliskich. Uczniowie podczas zajęć uzyskali podstawową wiedzę o chemicznych środkach uzależniających (dopalaczach) oraz o ich działaniu na organizm i emocje młodego człowieka oraz na zachowanie po ich spożyciu.

 

mgr Patrycja Doroba – pedagog szkolny

publikacja: 27-03-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.