VI Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat”

24 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VI Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko–Sędziszowski, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko–Sędziszowski oraz Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 38 się uczniów z: Publicznego Gimnazjum w Ociece, Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej, Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Zespołu Szkół w Małej i Publicznego Gimnazjum w Woli Ocieckiej, Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Ropczycach, Zespół Szkół w Gnojnicy Woli.

Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonała pani Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Podczas prac jury uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Smog” przygotowaną przez uczennice klasy IIc – Patrycję Stachowicz, Dominikę Rojek, Justynę Cabaj Kamilę Kozłowską pod opieką pani Bożeny Piekarskiej.

Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Wyniki konkursu w kategorii wiedza ekologiczna:

I miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Małej – Martyna Chojecka

II miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Małej – Dominika Owczarska,

III miejsce – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach – Jakub Klimek

Wyniki konkursu w kategorii konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej:

I miejsce – uczennice Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli – Angelika Kurowska i Justyna Kujda

II miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Małej – Gabriela Budzik,

III miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli – Aleksandra Pacanowska.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują Panu Witoldowi Darłakowi - Staroście Ropczycko – Sędziszowskiemu, Pani Bernadecie Frysztak - Wicestaroście Ropczycko – Sędziszowskiemu oraz Panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Ropczyc za ufundowanie nagród dla laureatów oraz upominków dla pozostałych uczestników.

Ponadto bardzo dziękujemy:

- Pani Jolancie Franczyk

- Pani Anecie Rzeczyckiej

- Pani Małgorzacie Świstak

- Pani Małgorzacie Barłowskiej

- Pani Ewelinie Bieniasz

- Pani Lucynie Cabaj

- Pani Lidii Brzostowskiej

- Panu Grzegorzowi Wiktorowi

- Pani Alinie Żuchowskiej

- Pani Elżbiecie Róg-Domańskiej

- Pani Marcie Wolskiej

za zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, który serdecznie dziękuje pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, pani Annie Górce – dyrektorowi Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach oraz pani Joannie Grabiec – nauczycielowi biologii za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury.

 

                                                                                            Aneta Grabiec

                                                                                      Dorota Pleśniak

publikacja: 24-03-2017 , aktualizacja: 27-03-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.