„Wybieram pomoc”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną „Wybieram pomoc”, która jest prowadzona w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, w prasie i w Internecie.
Kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.
Więcej informacji na stronie: www.wybierampomoc.pl


POIK

publikacja: 14-03-2017 , aktualizacja: 14-03-2017, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.