„INTEGRACJA SENSORYCZNA – OD POCZECIA DO DOROSŁOSCI”

Wiek rozwoju dziecka jest czasem, w którym dzieją się „cuda”. Malutki człowiek, poznaje świat, w którym ma dorastać pełnić role społeczne. By osiągnąć swój cel, wiele musi zadziać się w jego życiu. Przed nim pokonywanie kolejnych etapów rozwoju.  Rodzice, opiekunowie dbają by odpowiednio stymulować poszczególne sfery, dążą do utrzymania optymalnego rozwoju swojego dziecka. Nauczyciele poprzez zastosowanie odpowiednich metod wspierają jego harmonijny rozwój.

W magicznym świecie dzieje się jednak coś nie tak, oczy nie chcą patrzeć na światło, uszy nie chcą przebywać w grupie, nogi wzbraniają się przed zabawą w piasku. Głowa nie jest w stanie utrzymać się dłużej przy stoliku. Ręce nie chcą prawidłowo pokazać gdzie są; głowa, ramiona, kolana, pięty.

Obserwujemy  dzieci zmagające się z problemami równowagi, koordynacji, poprawnej grafomotoryki. Jak zmagają się z nadwrażliwościami słuchowymi, wzrokowymi. Mając świadomość prawidłowych procesów rozwoju dziecka jesteśmy przekonani, iż prawdopodobnie bez ingerencji terapeutycznej, nie są w stanie wykorzystać w pełni swojego potencjału do wymagań jakie stawiać będzie przed nimi życie.

Pytań jakie cisną się na usta jest wiele:

Jak wyglądać będzie ich życie?

Jakie trudności w szkole napotkają te z nich, które nie potrafiły podskoczyć, turlać się, rzucić piłką do celu?

Co dalej z dziećmi, które nie pozwalały huśtać się na huśtawce i co z tymi, które nie pozwalały się z niej zdjąć?

Jeżeli wiemy już tyle o roli integracji sensorycznej, czy możemy świadomie nie wspierać? Może jednak wiemy za mało i zgubnym jest przeświadczenie, „że one z tego wyrosną”.

Idąc naprzeciw pytaniom i szukając odpowiedzi na wiele pytań w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Ropczycach w dniach 3-4 marzec w naszej szkole odbyły się warsztaty „INTEGRACJA  SENSORYCZNA – OD  POCZECIA  DO  DOROSŁOSCI” zorganizowane przez Panią Elżbietę Gwizdak. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu kierowane są na ręce Pani Dyrektor Marzeny Jakubek, Pani Beaty Błąd, Pani Urszuli Kuś i Pana Bartka Mroczka oraz uczniów 1 i 3 klasy Hotelarz.

Pierwszy dzień warsztatów dedykowany był rodzicom i rozpoczął się wystąpieniem

Pani dr Marzeny Pelc-Dymon– specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownika Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w KRORE (Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym)

oraz wystąpieniem Pani Agaty Pieniążek Prezesa Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych – SOLIS RADIUS,  Koordynatora Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Czas drugiego dnia konferencji poświęcony był dla nauczycieli i specjalistów.

Gościem zaproszonym do rozpoczęcia sobotniego spotkania była Pani Elżbiety Mikołajczyk– Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedgogicznej w Kolbuszowej, neurologopeda. Panie prezentowały temat związany z rozwojem oraz zaburzeniami rozwojpowymi dziecka.

Zagadnienia związane z tematem integracji sensorycznej w obu dniach warsztatów przybliżała Pani Magdalena Okrzasa  Psycholog Prezes Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami.Wykładowca i twórca autorskiego programu studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej.Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r.Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadzącą kursy integracji sensorycznej I i II stopnia, autorkę publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi.

Jesteśmy profesjonalistami, ekspertami w swojej dziedzinie, tak jak ręce ogrodnika hodują piękny kwiat, tak naszym zadaniem, zadaniem nauczycieli jest ukształtowanie postawy młodego człowieka chcącego poznawać świat. Dążącego do stawiania czoła wyzwaniom. Chętnego do podejmowania wyzwań i ciekawego świata. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich metod ale i bacznej obserwacji rozwoju. Czujnością nad harmonijnym rozwojem i umiejętnością pokierowania. Etap przedszkolny, szkolny to bicie fundamentów, stawiania bazy do budowania kolejnych pięter jakim są kolejne etapy rozwoju. Dlaczego warto i powinno skupić się nad dogłębną analizą zachowań i postaw. Dlaczego w momentach podejrzenia dysfunkcji integracji sensorycznej warto kierować dziecko na diagnozę i obserwację? Wspomagać proces odbierania i przetwarzania bodźców w pierwszych etapach rozwoju dziecka. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że bez solidnych fundamentów nigdy nie powstanie mocny i stabilny budynek, odporny na działania płynące ze środowiska.

Musimy pamiętać o tym, że z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną.

Te problemy będą rosły razem z nimi.

Kontynuując rozpoczęte działania, zainspirowani i zachęceni przez Panią Magdalenę Okrzasę oraz biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką

serdecznie zapraszamy

na druga edycję konferencji warsztatowej

„ Integracja sensoryczna – od poczęcia do dorosłości”, która odbędzie się 31- go marca i 1-go kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 14.

31 marca w godz. 9 – 12 zapraszamy rodziców

1 kwietnia w godz. 9 – 13 zapraszamy nauczycieli i specjalistów.

Warsztaty poprowadzą certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej pracujący w SOSW Ropczyce, Elżbieta Gwizdak, Agnieszka Nazimek, Magdalena Stręk.

Konferencja połączona będzie z dniami otwartymi szkoły oraz konsultacjami dla dzieci rozpoczynającymi Światowy Tydzień Autyzmu.

Konsultacje 01.04.2017 od godz. 13: miedzy innymi - kwestionariusz M - CHAT – R, neurologopeda, integracja sensoryczna, ocena kompetencji komunikacyjnych.

Zapisy na konferencję oraz zapisy na konsultacje pod numerem telefonu 17 22 18 382

Agnieszka Nazimek

publikacja: 13-03-2017 , aktualizacja: 13-03-2017, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.