Wyróżnienie Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej dla Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim na wniosek Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Pana Bogusława Kmiecia, uchwałą Nr XXX/278/17 z dnia 20 lutego 2017 roku, nadała wyróżnienie Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Wręczenie wyróżnienia miało miejsce w dniu 28 lutego 2017, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.,  związanej z obchodami 534 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. Liceum  jako pierwsza jednostka oświatowa z terenu sędziszowskiej gminy została uhonorowana tym zaszczytnym tytułem. Tym samym dzień 28 lutego 2017 roku na stałe wpisał się  historię szkoły.

Ten zaszczytny tytuł to wynik solidnej pracy i osiągnięć wszystkich uczniów i pracowników szkoły, którzy byli i nadal są z nią związani, od  jej założenia w trudnym powojennym czasie w 1945 roku.

 Dotychczas,  szkołę ukończyło 5715 uczniów, którzy uczyli się w 190 oddziałach klasowych, a pracowało w niej  236 nauczycieli.

 Młodzież w sędziszowskim liceum - bezpiecznej i przyjaznej szkole,  ma możliwość zdobywania wiedzy na wysokim poziomie, nabywania ważnych w dorosłym życiu umiejętności i rozwijania zainteresowań.

Otrzymanie takiego wyróżnienia to wielki zaszczyt i jeszcze większe zobowiązanie do solidnej pracy. To także okazja do podziękowania Radzie Miasta i Panu Burmistrzowi za docenienie osiągnięć szkoły w ciągu jej 70 lat istnienia.

publikacja: 02-03-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.