Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim 2016 - podsumowanie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy [Uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa".

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

To właśnie  trzeci priorytet:  rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych jest realizowany przez biblioteki szkolne. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Nasza przygoda z programem rozpoczęła sie od złożenia stosownego wniosku do organu prowadzącego szkołę tj. do Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach [09.11.2015]. Po weryfikacji zostaliśmy zakwalifikowani [jako jedna z dwu szkół ponadgimnazjalnych powiatu] do programu i w czerwcu [08.06.2016] po otrzymaniu umowy mogliśmy rozpocząć prace związane z jego realizacją. Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy 15 000,00 zł: 80 % kwoty dotacji, a 20% wkładu organu prowadzącego.

Aby złożyć ofertę zakupu do księgarń nauczyciel bibliotekarz przeprowadził konsultacje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli odnośnie zapotrzebowań czytelniczych oraz zasięgnął ich opinii. W wyniku tego do trzech księgarń wysłano w lipcu zapytanie o cenę dla 358 tytułów. Ostatecznie wybrano najdogodniejszą wycenę dla 260 tytułów [512 woluminów]      w tym: 4 tytułów lektur, 140 tytułów literatury pięknej i 116 tytułów literatury popularnonaukowej. Zamówione pozycje spływały do biblioteki od początku września do połowy października i były na bieżąco opracowywane komputerowo programem bibliotecznym MOL, by po oprawieniu trafiały na nowy regał biblioteczny zatytułowany "chętnie czytane", a stamtąd do czytelnika.

Jednocześnie biblioteka szkolna wraz z nauczycielami realizowała zadania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów, a które dotyczyły:

1.  współpracy szkoły z biblioteką pedagogiczną [a właściwie jej kontynuacji] :

a. współorganizowanie Narodowego Czytania na Miejskim Rynku w Sędziszowie Młp. (03.09.16)

b. wspomaganie  w ramach sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy : szkolenia  i spotkania indywidualne

c. pedagogizacja rodziców przeprowadzona przez pracownika PBW Filia w Sędziszowie Młp. (15.09.2016)

d.      konsultacja z biblioteka w spr. wyboru tytułów i zakupu książek do biblioteki        w ramach NPRCz

e.       udział uczniów w konkursie Sleeveface – Ubierz się w książkę

f.        wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki pedagogicznej w edukacji uczniów naszej  szkoły [lekcje w bibliotece]

g.      biblioteka szkolna była gospodarzem szkolenia przeprowadzonego przez pracowników biblioteki pedagogicznej dla nauczycieli bibliotekarzy skupionych   w sieci współpracy i samokształcenia  (26.10.16)

2.            wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

a.       bookcrossing na terenie szkoły(od 2014 r.)

b.      impreza Ogólnopolska Akcja Masowego Czytania „Jak nie czytam, jak Czytam” (10.06.16)

c.       Narodowe Czytanie „Quo vadis” na Miejskim Rynku (03.09.16) oraz w bibliotece szkolnej (05.09.16)

d.      „Czytanie Sienkiewicza”  w 100-lecie śmierci pisarza przez szkolny radiowęzeł (15.11.16)

e. gra biblioteczno-szkolna (10.06.16 ; 07.10.16)

f.  wystawa pokonkursowa prac uczniów „Odkrywamy na nowo księgozbiór naszej biblioteki szkolnej – konkurs na recenzję” (od 14.12.16)

g. strona internetowa http://patronisedziszowa.wordpress.com (od czerwca 2016)

3. spotkania z rodzicami nt. wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży ; prelekcja „Jak zachęcić uczniów do czytania, czyli kilka dobrych rad jak ratować świat” (15.09.16)

4.            projektów edukacyjnych:

a.       dwóch zrealizowanych:

°   „Odkrywamy na nowo księgozbiór naszej biblioteki szkolnej-konkurs na recenzję książki” [do 22.12.16]

°   „Rendez vous pierwszaków ze szkołą – konkurs historyczno-literacki nt. Ksiądz Piotr Skarga i Jego epoka i gra biblioteczno-szkolna dla uczniów klas pierwszych” [do 13.10.16]

b.  dwóch w realizacji:

°   „Patroni ulic Sędziszowa Małopolskiego” ; opracowanie strony internetowej o patronach ulic miasta [od 26.04.16 czas nieokreślony zakończenia; na bieżąco aktualizacja ]

°   „Kto czyta, żyje podwójnie” – projekt biblioterapeutyczny dla nauczycieli, rodziców,  uczniów i środowiska lokalnego [od listopada 2016 do czerwca 2017]

5. dostosowania organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów [zmieniono regulamin biblioteki szkolnej z możliwością wypożyczeń na czas wakacji ; na czas ferii zawsze można wypożyczać].          

6.  uwzględnienia potrzeby uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek:

a.  zakupiono książki do nauki języków wraz z płytami:

°   angielskiego w ilości 44 wol.

°   hiszpańskiego w ilości 4 wol.     

°   niemieckiego w ilości 7 wol.

°   rosyjskiego w ilości 4 wol.

b. zakupiono książki z płytami do radzenia sobie ze stresem [1 wol. + 2 CD] i terapii muzyką [1 wol.]

Fundusze z NPRCz zostały przez bibliotekę szkolna w pełni wykorzystane. Książki do biblioteki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów tj. zakupy tym  razem nastawione były przede wszystkim na beletrystykę, która  w nowościach miała spore zaległości [dotychczasowe nabytki nastawione były  na  lektury szkolne i literaturę popularnonaukową ]. Dzięki zakupom z  NPRCz biblioteka ożyła. Nowy regał zatytułowany "chętnie czytane" codziennie jest w zainteresowaniu czytelników. W ciągu czterech miesięcy: wrzesień, październik, listopad, grudzień nastąpił wzrost czytelnictwa w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego.

W trakcie wymienionych miesięcy w 80 % uczniowie  wykorzystali zakupione do biblioteki szkolnej pozycje, a 82% uczniów czyta książki [w skali kraju wg badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową tylko 37% Polaków czyta].

Można powiedzieć: Nowości były niezbędne !

Minął rok 2016.  Rok bardzo korzystny dla naszej biblioteki.  Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji NPRCz : organowi prowadzącemu za 20 % wkładu własnego, dyrekcji za akceptację i wsparcie pomysłów związanych z  NPRCz, pani księgowej za czuwanie nad finansami, wszystkim nauczycielom  za współpracę  i pomoc w realizacji przyjętych zobowiązań, rodzicom za zaufanie, uczniom za zainteresowanie i mobilizowanie do pracy.

 

nauczyciel bibliotekarz Elżbieta Skotniczny

publikacja: 13-01-2017 , aktualizacja: 13-01-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.