1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Z Okazji Światowego Dnia AIDS ,które miało miejsce 1 grudnia w Zespole Szkół   im. ks. dra Jana  Zwierza w Ropczycach   p.Dorota Mucha i p.Lucyna Sokołowska przygotowały w Bibliotece Szkolnej  wystawę poświęconą tematyce  AIDS/HIV .

Głównym celem zorganizowanej wystawy  było uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z AIDS , a także poinformowanie ich   o sposobach zapobiegania   HIV/ AIDS. Dopełnieniem akcji edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/ AIDS było zorganizowanie  15  grudnia zajęć o w/w tematyce dla klas pierwszych. Zajęcia poprowadzili uczniowie  klasy 2 TBF : Linda Sowiźrał , Zuzanna Niewiadomska ,   Jan Ochał  oraz Jakub Wrona .   W krótkim wstępie uczniowie przypomnieli zebranej młodzieży, że Światowy Dzień AIDS obchodzony jest 1 grudnia na całym świecie. Dzień ten został ustanowionyw 1988r.  z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.    Z tej okazji odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV i AIDS.

Symbolem, który nam się kojarzy z HIV i AIDS jest „Czerwona Kokardka”, oznacza solidarność z osobami żyjącymi z tym problemem, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie   i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok upowszechnienia tej problematyki. Idea czerwonej kokardki powstała w 1991r. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na jawne skojarzenia krew to namiętność      (nie tylko gniew),  walka,  ale i miłość. Czerwona kokardka jest        w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. W Polsce, zgodnie  z zasadami Regulaminu przyznawania „Czerwonej Kokardki”, jest ona wyróżnieniem przyznawanym z okazji „Światowego Dnia AIDS”. Otrzymują je osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy    jakości  życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,  bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w tej dziedzinie. Po krótkim wstępie młodzież rozwiązywała test dotyczący wirusa HIV i AIDS. W celu konfrontacji swojej wiedzy       z faktami obejrzała  film  dzięki,  któremu przypomniała sobie, w jakich sytuacjach dochodzi do zakażenia wirusem, a w jakich nie. Na koniec spotkania Higienistka Szkolna p.Halina Rudny  dokonała podsumowania informacji dotyczących HIV i AIDS oraz profilaktyki.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, co przełożyło się na jej aktywny udział   w spotkaniu.

Zajęcia  edukacyjne  przygotowały  p. Renata  Kopala  oraz    pedagodzy   szkolni:   p. Aneta Bochenek i p. Agnieszka Rymut.

           

                                                                    Aneta Bochenek

                                                                    Agnieszka Rymut

publikacja: 19-12-2016 , aktualizacja: 19-12-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.