INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2017roku" dokonano wyboru realizatora zadania.
Uchwała Nr LXXIX/564/2016 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2017 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

publikacja: 30-11-2016 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.