„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY”

W dniu 08.09.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się spotkanie, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Ropczycach. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z realizacją Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY. Obecni byli przedstawiciele  22   instytucji   działających   w   obszarze   przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem spotkania było omówienie działań związanych z realizacją programu jak również wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy. Szczególną uwagę poświęcono planowanym działaniom profilaktycznym mającym na celu ograniczenie zjawiska przemocy w powiecie ropczycko-sędziszowskim. 

 

utor: Ewa Sochacka

publikacja: 09-09-2016 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.